דף הבית

התקנון בא להסדיר את מערכת היחסים בין מנויי המועדון (להלן: "המנוי") ומועדון הכושר דבליו גים בע"מ ( להלן: "המועדון"). ח.פ 516705043 כתובת: נורדאו 13, אשדוד טלפון: 050-5331317 מברך אתכם על הצטרפותכם למועדון, ועל ההחלטה לשפר את איכות החיים, על מנת שפעילותכם במועדון תניב את מירב התוצאות נבקשכם להכיר לאשר ולכבד את התקנון. תקנון המועדון כפוף לחוק מכוני הכושר (רישוי ופיקוח), וסעיפיו חיוניים להבטחת רמת שירות נאותה והבטיחות הנדרשת לפעילותכם. אישור התקנון, מהווה הסכמה לתנאי השימוש במועדון ובשירותיו.

 1. חברות במועדון המנוי למועדון הינו אישי ואינו ניתן להעברה והכניסה למועדון מותנית במנוי תקף ומשולם. על המנוי לעדכן את המועדון במקרה של שינוי בפרטי ההתקשרות-

  כתובת, טלפון או פרטי כרטיס אשראי לגביה הרישום מחייב צילום תמונה פנים של החברה והצגת תעודת מזהה המועדון שומר לעצמו הזכות לסרב לקבל אדם כמנוי

  במועדון ו/או לסיים חברות של מנוי במועדון לפי שיקול דעתו הבלעדית וזאת בעיקר מהסיבה של הפרת תקנון המועדון ו/או הוראות צוות המועדון וההנהלה ו/או במקרה של הפרת משמעת חמורה.

  הכניסה למועדון מותנית בהעברת צ'יפ

  הצ'יפ האלקטרוני הינו אישי ואינו ניתן להעברה ו/או להסבה. הפיקדון עבור הצ'יפ הינו 50 ₪ והפקידון יוחזר עם סיום תקופת המנוי וכנגד החזרת הצ'יפ, אובדן של הצ'יפ לא יזכה בהחזר הפקדון.

  במידה וצ'יפ אבד, יונפק צ'יפ חדש בעלות של 50 ₪.

  בהתאם לתקנות מכוני הכושר הגיל המינימאלי לחברות במועדון הינו 14 ומעלה וכפוף

  להסכמת הורים לקטינים והצהרת בריאות נדרשת בהתאם לתקנות החוק והדין.

 2. אישור רפואי / הצהרת בריאות

  כל מנוי מחויב למלא שאלון רפואי הכולל הצהרת בריאות.

  במידה והמנוי אינו יכול להצהיר על בריאותו- יחויב להציג אישור רפואי בתוקף, המאשר לו להתאמן.

  עד להצגתו המנוי יחתום על הצהרת בריאות זמנית המאשרת את כשירות הרפואית, בכל כניסה למועדון

  רישום קטין/בוגר מותנה בהצהרת בריאות מההורים ובהסכמתם ובהמצאת אישורים הדרושים על פי חוק רק אז יוכל להתקבל כמנוי וכחבר מועדון.

  כניסה ללא אישור בתוקף עלולה לסכן את בריאות המתאמן/ת המועדון יהיה רשאי להפסיק את המנוי עד להצגת אישור כנדרש בחוק.

  המנוי חייב ליידע את צוות המועדון לגבי שינוי במצבו הבריאותי.

 3. הקפאות / סיום התקשרות

  מנויי המועדון אינם רשאים להקפיא את חברתם ו/או את תשלום דמי המנוי.

  חברי המועדון יהיו רשאים במתן הודעה מראש בת 30 יום להודיע על הפסקת ההתקשרות דמי החיוב יפסקו 30 יום לאחר מתן ההודעה מראש.

 4. חפצים אישיים ובטיחות

  המועדון עושה את מירב המאמצים למנוע פגיעה בציוד האישי של המתאמנים. עם זאת, המועדון לא יחשב לשומר מסוג כלשהו. המועדון אינו אחראי לאובדן או גניבה של ציוד אישי בשטח המועדון.

  אנא הימנעו מהשארת חפצים  יקרי ערך ללא השגחה בזמן האימון, כולל בתאי האחסון.

  למען שמירה על בטחון המתאמנים המקום מצולם במעגל סגור 24 שעות ביממה וחל איסור להכניס ו/או לאחסן כלי נשק במועדון.

 5. תאי אחסון

  המועדון מעמיד לרשות המנויים תאי אחסון פתוחים ללא תשלום, ותאי אחסון נעולים בתשלום.

  תאי האחסון נועדו לשימוש יומי – חד פעמי  ויש לפנותם בסוף האימון.

  תאים שלא יפונו יפרצו על ידי המועדון, ותכולתם תשמר לפרק זמן של שבוע בלבד. המנוי יחויב בעלות פריצת המנעול.

  ניתן לשכור תאי אחסון לשימוש קבוע. עלות ותנאי השכרת תאי האחסון זמינים בעמדת הקבלה.

 6. היגיינה

  המועדון פועל על מנת לספק למנויים תנאים נאותים והיגייניים לאימון.

  על מנת לשמור על תנאים אלה, הינכם מתבקשים לשמור על היגיינה אישית במהלך האימון; דאודורנט, בגדי אימון מתאימים ונעלי ספורט.

  לא תינתן אפשרות להתאמן במתחם ללא מגבת!

 7. התנהלות בזמן האימון

  על מנת להנעים את זמן השהות במועדון, המנוי מתחייב לנהוג בדרך ארץ, כבוד ונימוס לכלל המנויים וצוות המועדון.

  בעת השהיה במועדון, יש להישמע לצוות ולהוראות הבטיחות המוצבות בו.

  בכל מקרה של בעיה או מטרד, נבקשכם לידע את צוות המועדון באופן מיידי.

  השימוש במתקני המועדון מותנה בהדרכה מוקדמת של המנוי, על ידי צוות.

  אין להטיח משקולות, יש לשחרר פלטות בעדינות.

  אין להשתמש ב2 מכשירים במקביל. יש לאפשר שימוש במכשיר בזמן מנוחה.

  לנוחיות ובטיחות שאר המתאמנים, המנוי מתבקש להחזיר משקולות ואביזרים למקומם בתום האימון ואין להוציא מחוץ למתחם חדר הכושר ציוד מכל סוג שהוא.

  במטרה לשמור על ניקיון המועדון, אין להכניס דברי מזון ובקבוקי שתייה שאינם סגורים.

  המנוי יסיים את פעילותו 15 דקות לפני זמן סגירת המועדון, כדי להתכונן לעזיבה של שטח המועדון בשעת הסגירה הרשמית.

 8. שיעורי סטודיו וחוגים

  הכניסה לשיעורים מותנית ברישום מראש דרך אפליקציה ייעודית.

  ביטול השתתפות תתבצע עד שעה וחצי לפני תחילת השיעור.

  הכניסה לשיעורים תותר עד 5 דקות לאחר תחילת השיעור. נבקשכם להגיע מספר דקות לפני תחילתו כדי לאפשר התחלה של השיעור בזמן.

  קיום שיעור מותנה בהשתתפות של לפחות 4 מתאמנים.

  כמות המשתתפים בשיעור היא מוגבלת, בהתאם לשיקול דעת המדריך וההנהלה.

  הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במערכת החוגים תוך פרסומם בהקדם האפשרי.

 9. שירותים נוספים

  שירותים שאינם כלולים בחבילת המנוי, יתומחרו על ידי המועדון ויובאו לידיעת המנוי.

  רכישת שירותים ומוצרים נוספים על חבילת המנוי יתאפשרו בעמדת הקבלה או אצל צוות המכירות.

 10. פעילות המועדון

  הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לשנות את שעות פעילות המועדון, מערכת החוגים ו/או המדריכים, ללא הודעה מראש, ומבלי לנמק את החלטתה.

  במקרה של שיפוצים/תיקונים הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לסגור את המועדון עד 7 ימים בשנה, מעבר לימים המחייבים סגירה על פי חוק וזאת בהודעה מראש של לפחות 7 ימים.

  במקרים חריגים בהם לא ניתן להודיע מראש, יעשה המועדון את מירב המאמצים להודיע בהקדם האפשרי.

 11. הפסקת מנוי

  הבקשה לסיום תקשורת תעשה טלפונית ו/או בהגעה פיזית לחדר הכושר.

  בקשה לסיום התקשרות מחויבת בהתראה של חודש מראש. במקרה זה יבוטל המנוי לאחר חודש קלנדרי נוסף בעלות המנוי שאותו רכשת.

  בתקופת ההתראה המנוי יהיה פעיל לשימוש אך המועדון אינו אחראי על השלמת תקופה זו במידה ולא ינוצל- מכל סיבה שהי ודמי המנוי יפסקו בסוף החודש העוקב מיום מתן ההודעה.

  בהתאם לחוק הגנת הצרכן – ביטול החברות אפשרי עד 14 ימים מיום ביצוע העסקה, וכרוך בדמי ביטול בסך 5% או 100 ש”ח (הנמוך מבניהם). במקרה של ביטול לאחר יותר מ 14 ימים, הביטול ייכנס לתוקף בתוך חודש מיום הגשת הבקשה.

 12. כללי

  שעות פעילות המועדון יעודכנו על ידי המועדון והמועדון שומר לעצמו את הזכות לעדכן את מועדי הפעילות מעת לעת.

  חובה על המנוי לקבל מאחד המאמנים של המועדון הדרכה ראשונית בשימוש ותפעול הציוד והמתקנים השונים המצויים במועדון טרם השימוש בהם.

  אין להשתמש במתקן כלשהוא ללא קבלת הדרכה לגבי אופן השימוש בו.

  בשעות מסוימות אין נוכחות מדריך לשירותך בחדר הכושר בכפוף לחוק מכוני הכושר.

  המועדון יעמיד לשימוש המנויים לוקרים לאחסון חפצים בזמן האימון. חובה לפנות את הלוקר בסיום כל אימון.

  ניתן להשכיר לוקרים בתשלום לתקופה קבועה על בסיס מקום פנוי. האחריות בגין שימוש בלוקרים הינו באחריות המנוי בלבד.

  הנהלת המועדון אינה לוקחת אחריות בדבר פריצות ו/או גניבות ו/או היעלמות חפצים בשטח המועדון.

  המועדון אינו מתחייב לספק מקומות חנייה למנוייו

  חובה על המנויים במועדון להצטייד במגבת אימון, בבגדי ונעלי ספורט ראויים במהלך האימון.

  חובה על המנויים להישמע להוראות המאמנים במועדון.

  המועדון רשאי לשנות ולעדכן תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי.

  המועדון רשאי לשנות ולעדכן את מחירון המועדון מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי.

  אין לשוחח בטלפון נייד בשטחי הפעילות במועדון, לרבות בזמן הפעילות על מכשירים ובכלל.

  יש לנקות את המכשירים בסיום האימון בעזרת מטלית ו/או נוזל ניקוי שיוקצה לצורך כך.

  טופס ההרשמה או כל טופס אחר עליו חותם מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

 13. כוח עליון

  במקרה וייסגר מועדון הכושר בנסיבות שאינן תלויות במועדון הכושר כגון: התפרצות מגפה (כגון קורונה), הוראה שלטונית, צו מנהלי, מלחמה או גיוס כללי.

  עקב מבצע צבאי רחב היקף, פגעי טבע,  השבתה הקשורה למבנה האירוע או בשל מציאות ציבורית  אשר אינה מאפשרת את קיום הפעילות או השימוש במתקן או בכל מקרה אחר שאינו בשליטת מועדון

  הכושר אשר בעטיו לא ניתן לקיים את הפעילות  או להשתמש במתקני מועדון הכושר. הנסיבות המפורטות לעיל  יכונו יחד להלן: כוח עליון – מנוי המועדון יהיה זכאי להקפאת תקופת המנוי,

  בהתאמה לתקופת המניעה, ומלבד זאת לא יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי עקב המניעה במקרה בו לא ניתן יהיה לקיים אחת או  יותר מפעילויות מועדון הכושר ו/או לא ניתן יהיה להשתמש

  בכלל המתקנים ו/או הפעילויות אך בצורה מוגבלת בלבד ובכלל זה (ומבלי לגרוע),  חדר כושר, מלתחות, חוגים וכיוצא בזה בנסיבות של כוח עליון כפי שהוגדרו לעיל,  יפעל מועדון הכושר בהתאם למגבלות האפשריות, והמנוי לא יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי עקב המגבלות.

  בנסיבות של כוח עליון כהגדרתן לעיל, יחולו תנאי הביטול הרגילים בתקנון זה ובחוק.

 14. חברים לא יורשו להיכנס לשטח המועדון בעודם תחת השפעת אלכוהול, חומרים מונעי קרישה, אנטי היסטמינים, חוסמי ביתא,

  סמים או סמי הרגעה, על החברים הסובלים מסוכרת, מחלות לב, לחץ דם גבוה או נמוך, להתייעץ עם רופא טרם השימוש במתקני המועדון.

 15. על החברים להתלבש בבגדי ספורט שאינם פוגעים ברגשותיהם של שאר החברים ולנעול נעליים מתאימות בעת האימון ונעלי אצבע ( כפכפים) מגומי באזור המלתחות.

 16. שינוי ו/או ביטול אמצעי תשלום יגרור אחריו את כל העלויות שיוטלו על המועדון.

 17. אין להכניס חיות מחמד למועדון.

 18. אין להכניס מזון ודברי זכוכית למועדון.

 19. חובה לסיים את כל הפעילויות במועדון ( לרבות רחצה) ולצאת ממנו לפחות 15 דקות לפני שעת הסגירה שנקבעה במועדון.

 20. מנוי אינו יכול לבצע מכירות של אביזרי ספורט\תוספי מזון ו\או מוצרים שנמכרים בבר חדר הכושר.

 21. העישון בשטח המועדון אסור.

 22. הפרה של תנאי התקנון מצד המנוי, מהווה עילה להפסקת ההתקשרות בין המנוי והמועדון.

 23. המצטרף ו/או החבר מאשר כי קרה, הבין והסכים להוראות תקנון זה, המהווה חוזה בינו לבין החברה ומחייב לנהוג לפיו.

 24. תשלום עבור דמי ביטוח הבריאות בסך 100 שקלים יגבו אחת לשנה (מיום הקמת המנוי)

המנוי מצהיר כי קרא את סעיפי התקנון, וחתימתו מהווה הסכמה לתנאיו ומתחייב כי ת\ימלא אחר הכתוב בו.